Internetreuzen moeten eerlijke belasting gaan betalen in Europa

– Booking.com ontwijkt 715 miljoen euro aan belasting –

“Internetreuzen zijn in de meeste lidstaten alleen digitaal aanwezig. Door de verouderde wetgeving kunnen ze heel gemakkelijk met hun winsten schuiven naar landen met de laagste tarieven. Hierdoor betalen ze veel minder belasting. Een bedrijf als booking.com weet hierdoor ruim 700 miljoen aan belasting te ontlopen. Daarom hebben we een nieuw systeem nodig.” Dit zegt Paul Tang (PvdA) die namens het Europees Parlement een voorstel doet voor een nieuwe Europese grondslag voor winstbelasting.

De gezamenlijke geconsolideerde grondslag voor vennootschapsbelasting, zoals het voorstel voluit heet, laat bedrijven belasting betalen daar waar hun activiteit plaatsvindt. In de toekomst zijn het dan niet meer de bedrijven die bepalen waar ze winst boeken en waar ze winstbelasting betalen, maar de Europese landen.

Eerder berekende Paul Tang dat het huidige systeem ervoor zorgt dat Google en Facebook over drie jaar genomen bijna 5,1 miljard euro minder belasting betaalden door hun omzet op papier in een ander land te boeken. Nu laat hij in een quickscan zien dat Booking.com ruim 700 miljoen aan belasting ontwijkt in 5 jaar tijd.

“De verliezen voor de maatschappij zijn gigantisch. We denken altijd aan de grote bedrijven zoals Google en Facebook, maar er zijn veel meer internetbedrijven die momenteel veel minder belasting betalen dan traditionele bedrijven. Dat is niet eerlijk, want ze maken wel gebruik van dezelfde voorzieningen.”

Op dit moment wordt winstbelasting nationaal geregeld en dat is volstrekt verouderd. Door de globalisering en digitalisering kunnen grote ondernemingen heel gemakkelijk de meest gunstige belasting plannen. Consumenten, kleine- en middelgrote bedrijven zijn hier de dupe van, want zij betalen wel de volle mep.

“Gelukkig is er een groeiend besef dat de huidige manier van winstbelasten achterhaald is en dat er een nieuwe internationale standaard nodig is. Die kunnen we momenteel niet van Trump verwachten en dus moet Europa het voortouw nemen. We leven in de 21ste eeuw, het is dus ook hoog tijd voor een modern belastingsysteem”, aldus Paul Tang.

Op woensdag debatteert het Europees Parlement over het voorstel gevolgd door een stemming op donderdag. De Europese Commissie komt een week later met haar aanbevelingen voor een belasting op internetreuzen.