Paul Tang (PvdA): Europese digitale belasting belangrijk besluit, maar Europese grondslag voor winstbelasting blijft nodig

“Het belasten van de omzet van Google, Facebook, Apple en andere internetreuzen is een belangrijk besluit. Het belastingstelsel in Europa wordt hierdoor eerlijker en sluit beter aan bij de economie van de 21ste eeuw. Maar op de lange termijn is er een structurele oplossing nodig: een Europese grondslag voor winstbelasting, zodat geschuif met winsten tussen…

Winsten belasten daar waar ze gemaakt worden, zegt EP

Het Europees Parlement heeft vandaag ingestemd met een gemeenschappelijke grondslag voor winstbelasting. Dat betekent dat alle bedrijven, ook rijke techreuzen als Facebook, Google en Amazon, hun belasting betalen in het land waar ze hun winsten maken. Nu ontlopen vooral die bedrijven miljarden aan belastingen door hun winsten door te schuiven naar het land met het…

Twee Nederlanders in belastingcommissie EP

“STRAATSBURG (ANP) – In de commissie van het Europees Parlement die onderzoek gaat doen naar financiële misdaden en belastingontduiking en -ontwijking, zitten twee Nederlanders. Paul Tang (PvdA) en Esther de Lange (CDA) nemen plaats in de 45-koppige commissie. De eerste bijeenkomst is volgende week in Brussel. De commissie heeft een jaar om zaken als btw-fraude,…

Ireland accused of being ‘pirate’ in EU tax debate

Deze week werd het voorstel voor een gemeenschappelijke Europese winstbelasting gepresenteerd door Eurocommissaris Moscovici. Paul Tang was rapporteur vanuit het Europees Parlement. Op de Ierse nieuwssite Independent wordt Paul Tang geciteerd, aangezien hij ook Ierland beschuldigt van belastingpiraterij: “I hope the larger countries like Germany and France will put the pressure on the smaller countries…

Internetreuzen moeten eerlijke belasting gaan betalen in Europa

– Booking.com ontwijkt 715 miljoen euro aan belasting –

“Internetreuzen zijn in de meeste lidstaten alleen digitaal aanwezig. Door de verouderde wetgeving kunnen ze heel gemakkelijk met hun winsten schuiven naar landen met de laagste tarieven. Hierdoor betalen ze veel minder belasting. Een bedrijf als booking.com weet hierdoor ruim 700 miljoen aan belasting te ontlopen. Daarom hebben we een nieuw systeem nodig.” Dit zegt Paul Tang (PvdA) die namens het Europees Parlement een voorstel doet voor een nieuwe Europese grondslag voor winstbelasting.

De gezamenlijke geconsolideerde grondslag voor vennootschapsbelasting, zoals het voorstel voluit heet, laat bedrijven belasting betalen daar waar hun activiteit plaatsvindt. In de toekomst zijn het dan niet meer de bedrijven die bepalen waar ze winst boeken en waar ze winstbelasting betalen, maar de Europese landen.

Eerder berekende Paul Tang dat het huidige systeem ervoor zorgt dat Google en Facebook over drie jaar genomen bijna 5,1 miljard euro minder belasting betaalden door hun omzet op papier in een ander land te boeken. Nu laat hij in een quickscan zien dat Booking.com ruim 700 miljoen aan belasting ontwijkt in 5 jaar tijd.

“De verliezen voor de maatschappij zijn gigantisch. We denken altijd aan de grote bedrijven zoals Google en Facebook, maar er zijn veel meer internetbedrijven die momenteel veel minder belasting betalen dan traditionele bedrijven. Dat is niet eerlijk, want ze maken wel gebruik van dezelfde voorzieningen.”

Op dit moment wordt winstbelasting nationaal geregeld en dat is volstrekt verouderd. Door de globalisering en digitalisering kunnen grote ondernemingen heel gemakkelijk de meest gunstige belasting plannen. Consumenten, kleine- en middelgrote bedrijven zijn hier de dupe van, want zij betalen wel de volle mep.

“Gelukkig is er een groeiend besef dat de huidige manier van winstbelasten achterhaald is en dat er een nieuwe internationale standaard nodig is. Die kunnen we momenteel niet van Trump verwachten en dus moet Europa het voortouw nemen. We leven in de 21ste eeuw, het is dus ook hoog tijd voor een modern belastingsysteem”, aldus Paul Tang.

Op woensdag debatteert het Europees Parlement over het voorstel gevolgd door een stemming op donderdag. De Europese Commissie komt een week later met haar aanbevelingen voor een belasting op internetreuzen.

Nu in de aanbieding: een belasting-bv in Belize

Paul Tang wil dat de Europese Commissie optreedt tegen pakketten waarmee kant-en-klare belastingontwijking wordt aangeboden. Trouw schrijft hierover: ‘Constructies om belasting te ontwijken via landen als de Seychellen of Belize worden online aangeboden alsof het zonvakanties zijn.’ “De pakketten zoals we ze nu zien, aangeboden tegen betaalbare prijzen, lijken zich te richten op de enorme…