Schrijf mee met Kaag en Rutte! Voor een nieuw normaal.

De beperkingen verdwijnen! Terug naar normaal. Maar krijgen we het oude normaal of een nieuw normaal?

 

98 dagen na de verkiezingen is er nog geen zicht op een plan om Nederland verder te brengen na Corona, dat toch ook een moment van bezinning én van hoop is geweest. In de bestrijding van de pandemie kreeg gezondheid voorrang op geld, was het welzijn van mensen belangrijker dan winst van bedrijven. Als dat kan, is er dan geen echte omslag in de samenleving en economie mogelijk?

 

Rutte en Kaag schrijven samen een aanzet tot een Regeerakkoord in de komende weken. De vier andere constructieve partijen: CDA, PvdA, GL en CU, moeten dan half augustus over hun koudwatervrees blijken, en erbij aanschuiven als ze mee willen formeren. Daarom nemen wij ook vast de pen ter hand, en vragen we jullie: welke maatregelen zijn volgens jou nodig voor een echte omslag?

 

Wat moeten de linkse partijen binnenhalen tijdens de formatie om te komen tot een kabinet dat echte stappen kan maken in de richting van die verandering? Wat mag niet ontbreken in de aanzet tot een Regeerakkoord, voor PvdA en GL mee gaan praten?

 

Kies per deelonderwerp je twee meest urgente maatregelen. En heb je goede ideeën voor andere noodzakelijke plannen of maatregelen, voeg deze dan toe. Het is tijd dat we als linkse familie pal gaan staan achter dat wat van waarde is. Alleen dan kan een kabinet met PvdA en andere linkse partijen ons land klaarmaken voor de toekomst na Corona.

 

Dus: Wat moeten linkse partijen minimaal bereiken om Nederland een echt andere koers te laten varen? Die vraag is te beantwoorden in twee stappen:

 

  • Wat staat er op de lijst van noodzakelijkheden voor een omslag? Je kunt de lijst helemaal onderaan deze pagina aanvullen.
  • Welke voorstellen op die lange lijst moeten linkse partijen zeker in een nieuw kabinet bevechten?

 

Daarvoor kun je op die voorstellen stemmen. De meest populaire 7 verheffen we tot de ‘Zeker deze 7’ voor in de aanzet tot een Regeerakkoord.

Allemaal mee (ongelijkheid) – kies er 2

De ongelijkheid is groot en groeiende. Dat terwijl de huidige crisis, en de omslag naar een duurzame economie, het juist belangrijk maakt dat iedereen mee kan in de nieuwe samenleving. Willen we breken met die ongelijkheid, dan is een brede en betere spreiding van welvaart en welzijn essentieel. Daarom geef ik de voorkeur aan:

 

De basis staat (kwaliteit van het bestaan) – kies er 2

Voor het welzijn is geld verre van allesbepalend. Een goed leven is niet gestoeld op de snelle groei van ons BNP. Het gaat om een goed huis in een fijne wijk, om goede en liefdevolle zorg, om een school waar je wordt uitgedaagd en gesteund. Daarom geef ik de voorkeur aan:

 

De toekomst wacht niet (van winst naar mens & milieu) – kies er 2

Beperken van ongelijkheid en versterken van publieke functies is nodig maar niet voldoende. Voor een omslag moeten markten voor ons en niet tegen ons werken en moeten bedrijven veranderen in een drijvende kracht achter 'de goede zaak'. Zo is er veel mogelijk wanneer de private sector zich feitelijk achter het akkoord van Parijs schaart en gaat inzetten op beperking van de temperatuurstijging op aarde tot 1.5 graden Celcius. Daarom geef ik de voorkeur aan:

 

Democratisering en bestuur – kies er 1

We kijken anders tegen overheden aan. Het zijn geen logge machines, maar noodzakelijke instrumenten voor ons geluk. We willen ook dat overheden anders tegen ons aankijken. Niet als klant, maar als doel van hun bestaan. Dat is een cultuuromslag, maar dat niet alleen. Ook andere regels zijn nodig om de relatie tussen overheid en inwoner aan te passen aan onze nieuwe samenleving. Daarom geef ik de voorkeur aan:

 

Vul de lijst aan