Delegatieleider PvdA Eurodelegatie en belast met de dossiers Werkgelegenheid, Sociale zaken en Handel.

Agnes Jongerius